E KURS - FÖRARINTYGET 

För Självstudier  ( Under Omarbetning )

 

A -Förtest B -Moment  C- Läsanvisning Grundboken D - Övningsboken

Quick Test 1

1)  Sjökortet  

- Sjökortet & Utmärkning - 

  Sjökortsarbete 1

VIDEO 1

 • Sid 7   - 30
 • Sid 42 - 43
 • Övning 1:1 - 1:2
 • Övning 1:6 - 1.13

Quick Test 2

2) Väder & Meteorologi -

  Sjökortsarbete 2

VIDEO 2

 • Sid 153-162
 • Övning 9:1-9:17

Quick Test 3A

Quck Test 3B

 

3A) Väjningsregler -  

 - Sjökortsarbete 3

   VIDEO 3

Latitud & Longitud

 

 • Sid 139-149
 • Sid 233-244

 

 • Sid 38- 40

 

 • Övning 8:1 - 8:10
 • Övning 8:11

 

 • Övning 1:21
Quick Test 4A 4)  Kompassen & Navigering 

- Sjökortsarbete 4

VIDEO 4

 • Sid 62
 • Sid 75-94
 • Övning 3:1
 • Övning 3:8-3:17
Quick Test 4B 4) Navigering  & Kursuttag

- Sjökortsarbete 4

VIDEO 4

 • Sid 77 - 85
 • Övning 3:27-3:29
 

Quick Test 5A

Quick Test 5B

Quck Test 5C

5)  Mörkenavigering & - Säkerhet & Nöd 

 - Sjökortsarbete 5 

  Ladda ned Fyrsimulator

  VIDEO 5

 • Sid 121-125
 • Sid 179-202
 • Övning 6:2 - 6:6
 • Övning 6:15
 • Övning 10:11

 

 • Övning 12:1-12:43
Quick Test 6 6) Miljö & Människor

Sjukvård och olycksfall

Förtöjning 

 - Sjökortsarbete 6

- VIDEO 7

 

 • Sid 223-230

 • Sid 216-220

 

 • Övning 13:1-13:14
 • Övning 14:1-14:8

 

 

 

   
 • Övningsprov Sid 95
 • Övningsprov Sid 96-100