Intyg.net

 

Webb Plats för Kurs Förarintyget - Intensiv & Semidistans

 

 

Pdf   Nfb

 
Kurstillfälle ETT Kurstillfälle TVÅ  

 

Sjökortet 

Utmärkning

 

Sjöväder

Sjökortsarbete 1

 

Väjningsregler

 

Utmärkning

Latitud & Longitud

Sjökortsarbete 2

 

Självstudier med Frågebank

Film

Självstudier med Frågebank

Film

 
 

Kurstillfälle TRE

 

Kurstillfälle FYRA

 

 

 

 

Kompassen 

Kursuttag

 

Mörkernavigering

Sjökortsarbete 3

 

Miljö & Människor

 

Sjösäkerhet

Förtöjning

Sjökortsarbete 4

 

 Skolprov 

 

 

 
Självstudier med Frågebank

Film

Självstudier med Frågebank

Film